Klienci korporacyjni

Klientom korporacyjnym oferujemy następujące szkolenia: 
 
  • kurs języka ogólnego,
  • kurs języka biznesu,
  • kurs języka specjalistycznego (np. język techniczny, prawniczy,  logistyczny, kurs dla księgowych),
  • tematyczne szkolenia językowe (np. negocjacje w języku obcym, korespondencja handlowa, podróże służbowe, kurs przygotowujący do podjęcia pracy za granicą,  kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych),
  • konwersacje w języku obcym,
  • szkolenia i warsztaty wyjazdowe,
  • kursy online (np. za pomocą Skype),
  • kursy 2 w 1 (np. język ogólny z elementami języka biznesu).
 
Słuchamy naszych klientów i dlatego nasze zajęcia są dostosowane do ich wymagań a metody dopasowane nie tylko do specyfiki branży, ale przede wszystkim do preferencji kursanta. Dzięki temu oferujemy najbardziej optymalny rodzaj szkolenia dla Klienta. 
 
Tematyka kursu, metody nauczania, forma prowadzenia zajęć (indywidualne lub grupowe) oraz zakres ewaluacji ustalane są z Klientem! Miejsce, termin oraz czas trwania zajęć i ich intensywność wybiera Klient.
W trosce o komfort Klienta zajęcia mogą być elastycznie dopasowane do jego kalendarza pracy.
 
Proces nauki podlega ścisłemu nadzorowi metodyka, który czuwa nad poprawnością doboru metod do predyspozycji kursanta.
Stale dokonujemy ewaluacji postępów w nauce oraz przedstawiamy na życzenie raport z frekwencji i postępów w nauce.
 
Z sukcesami szkolimy kadrę kierowniczą oraz menedżerską, wykorzystując coaching językowy.
 
Do grona naszych Klientów mogą Państwo dołączyć w dowolnym terminie, także w okresie wakacji. 
Przed rozpoczęciem kursu bezpłatnie weryfikujemy poziom znajomości języka obcego.
Naszym klientom pomagamy przy doborze i zakupie podręczników. Na życzenie oferujemy autorski program nauczania.
 
Lektor służy pomocą w kwestiach językowych także poza zajęciami, można się z nim konsultować na co dzień telefonicznie, mailowo lub na Skype.