Audyt językowy

 

Korporacjom oraz klientom instytucjonalnym oferujemy usługę audytu językowego zarówno z języka ogólnego, jak i specjalistycznego.

Weryfikacja poziomu znajomości języka obcego przeprowadzana jest w formie pisemnej i ustnej. Ocenie podlegają sprawności językowe takie jak: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie.

Test obejmuje także struktury gramatyczno-leksykalne i uwzględnia wymagania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy.

 

Stosownie do Państwa potrzeb weryfikacja poziomu znajomości języka obcego może odbyć się w siedzibie Państwa firmy, podczas rozmowy telefonicznej lub za pomocą komunikatora Skype. 

Audyt językowy przeprowadzamy także podczas rozmów kwalifikacyjnych

 

Na życzenie Klienta przedstawiamy szczegółowy raport ze znajomości języka wraz z zaleceniami do dalszego kształcenia.